Missing image

Tradisjoner i genesrasjoner her på Geilo og Hardangervidda

Fra fjellbønder til fjellstue, hytteutleie og entrepenør

Det har skjedd mye siden min tippoldefar i 1868 kjøper gården av sin far og mor
som sammen med 3 barn flytter til Amerika.

Oldeforeldre - 1895

Ola Larsen Hallsteinsgardbøkko fra gården Søre Øygarden (1851- 1939) gift med Kirsti Embrikksdottir (1869-1938). Kjøpte heimstølen Blomset for kr. 4500,- av Lars Knutson som reiste til Amerika i 1895, av den grunn slik det står i bygdeboka “Han hadde eit lag til å koma på kant med folk”.

Med setra fulgte også Perstølen på Prestholt. Blomset bestod da av stugu, fjøs og fórhus. Blomset ble med dette setra til Søre Øygarden, senere Ødegård.

Ved siden av å være gardbruker var Ola en god ljåsmed, men mest kjent var han som bestyrer av den første turisthytta som DNT bygde i Hol kommune i 1879, Krækja turisthytte på Hardagervidda. Ved 50-års-jubileet 1929, fikk han tildelt Kongens fortjenestemedalje.

I denne perioden (1871-1909) blir også Bergensbanen bygget. Vi anbefaler og ta en titt på denne hjemmesiden for å få et innblikk i datidens liv: www.rallarmuseet.no

Ola solgte gården 1921 til sønnen Lars.


Besteforeldre - 1921

Lars Olson (1898-1976) tar navnet Ødegård (Øygarden) som etternavn etter gården. Han gifter seg med Ragna Marie Larsen og får tre døtre, Anna Marie, Kirsti og Emma. Lars flytter husene tilhørende gården Ødegård fra den bratte tomten ved den gamle Ålmannsvegen, ned til den nye rikvegen hvor gården ligger den dag idag og hvor Lars Ødegård Teigen forsatt bor.

Lars fortsetter som bestyrer av Krækja turisthytte, etter faren. Men bygger også en ny stor privat turisthytte ved den nye bilveien over Hardangervidda. Fagerheim fjellstue åpnet 1936. Under krigen tok tyskerne Fagerheim, men da friheten kom ble fjellstua utbedret og utvidet. De forsetter å drive både Krækja og Fagerheim ved siden av gården.

Lars og Ragna selger gården videre til Anne Marie i 1962, men beholder Fagerheim Turisthytte. De to andre døtrene overtar senere Fagerheim.


Foreldre - 1962

Anne Marie Ødegård (f 1923) gifter seg med Halvor Tolleivson Teigen. De opparbeider Blomset med 65 da dyrket areal. Som støl blir Blomset brukt vår og høst, Gamle Budalsvegen er utbedret til bilvei og mjølka blir sendt på meieriet. Da Fagerheim blir leiet ut flytter kyrne tilbake på Blomset. I 1975 er det 1 hest, 8 mjølkekyr, 3 kalver og 10 sau på setra. Seterdriften på Blomset pågår helt til 1991.

De får to sønner Lars og Torbjørn. Og det er Lars som nå kommer i kontakt med på Blomset.

 • Søre Øygarden senere Ødegård før den ble flyttet ned til Riksvegen hvor den ligger idag.

  Søre Øygarden senere Ødegård før den ble flyttet ned til Riksvegen hvor den ligger idag.

 • Påsken 1954. Fagerheim

  Påsken 1954. Fagerheim

 • Påsken 1954. Fagerheim

  Påsken 1954. Fagerheim

 • Jeg og broren min Torbjørn på vei fra Finse.

  Jeg og broren min Torbjørn på vei fra Finse.

 • Mor min som gjeterjente på Blomset.

  Mor min som gjeterjente på Blomset.

 • Påsken 1954. Fagerheim

  Påsken 1954. Fagerheim

 • Krækja i gamledager. Anne og Lars Ødegård.

  Krækja i gamledager. Anne og Lars Ødegård.

 • Daglig arbeid på Blomset.

  Daglig arbeid på Blomset.

 • Gamle Ødegård

  Gamle Ødegård

 • Lars,bestefar på jakt

  Lars,bestefar på jakt

 • Fagerheim

  Fagerheim

 • Sauene kom nesten inn i huset.

  Sauene kom nesten inn i huset.

 • Ødegård

  Ødegård

 • Kuesanking på setra.

  Kuesanking på setra.

 • Til Fagerheim med beltebil vinterstid.

  Til Fagerheim med beltebil vinterstid.

 • Lars Ødegård (bestefar) som fjellfører på Hardangervidda.

  Lars Ødegård (bestefar) som fjellfører på Hardangervidda.

 • Søre Øygarden senere Ødegård før den ble flyttet ned til Riksvegen hvor den ligger idag.

  Søre Øygarden senere Ødegård før den ble flyttet ned til Riksvegen hvor den ligger idag.

 • Påsken 1954. Fagerheim

  Påsken 1954. Fagerheim

 • Jeg og broren min Torbjørn på vei fra Finse.

  Jeg og broren min Torbjørn på vei fra Finse.

 • Mor min som gjeterjente på Blomset.

  Mor min som gjeterjente på Blomset.

 • Krækja i gamledager. Anne og Lars Ødegård.

  Krækja i gamledager. Anne og Lars Ødegård.

 • Daglig arbeid på Blomset.

  Daglig arbeid på Blomset.

 • Lars,bestefar på jakt

  Lars,bestefar på jakt

 • Fagerheim

  Fagerheim

 • Sauene kom nesten inn i huset.

  Sauene kom nesten inn i huset.

 • Ødegård

  Ødegård

 • Kuesanking på setra.

  Kuesanking på setra.

 • Til Fagerheim med beltebil vinterstid.

  Til Fagerheim med beltebil vinterstid.

Lars Ødegård Teigen

Med et ønske om at ting blir gjort ordentlig, ryddig og miljøvennlige. At våre gjester skal få flotte opplevelser, minner og komme tilbake.

Odelsgut
Som historien over forteller, Lars var tidlig gjetergutt oppe på Blomset. Gamle Ødegård ble flyttet ned til RV hvor den ligger den dag i dag, og hvor Lars fortsatt bor. Han er derfor aldri veldig langt unna om det skulle være noe.

Hytteutleier
Servicegenet er også bevart. Olde- og besteforeldrenes drift av Krækja og Fagerheim Turisthytter, har vært til stor inspirasjon og lærdom, når det kommer til å ønske sine gjester hjertelig velkommen. Det ligger en sannhet i å gjøre det som er mulig for at de som bor på hyttene skal få en god opplevelse.

Entreprenør
Som grunneier, så Lars det fornuftige i å etterutdanne seg som maskinfører og entreprenør. Flere av de største hyttene på Geilo er blitt bygget, før han nå selger hytter og tomter på Blomset og Kikut Sør. Han er blitt kjent for sin grundighet, samt kjærligheten til det som skapes. Når snøen faller vinterstid møter du på Lars tidlig om morningen, da er han ute med traktoren slik at veiene blir kjørbare.

Friluftsmann
Selv med lange dager på gården og setra som gutt, var Lars en aktiv langrennsløper. Han er fortsatt meget glad i natur og fjellene rundt. Bor man på Geilo er jo dette en stor del av deg. Som fjellmann finner man roen ført enda lenger inne på vidda. "Fiskehytta" en times gange fra bilvei inne på Hardangervidda er derfor stedet som forbindes med paradis. Det drømmes også om å sette istand den gamle Perstølen på Prestholt.

hytter@odegardteigen.no

Kontakt:

Lars Ødegård Teigen
M: 900 66 500
Geilovegen 44, 3580 Geilo

© Wesiden er designet av JHelstad